Övervakning / Pro Aktiv Support

Med vårt avancerade övervakningssystem håller vi koll på era IT-system medan ni ägnar er åt verksamheten. Systemet ger oss tidigt indikationer på begynnande problem och vi sätter då in rätt åtgärder i ett tidigt stadium, så att ni slipper driftstörningar eller stopp i arbetet. Vi ser även till att alla enheter i systemet uppdateras med rätt typer av uppdateringar för att säkerställa driften.